top of page
Search
  • Yael Shpringer

Trust the process

Updated: Sep 16, 2020

זה המשפט שפתח את יומן המסע הטיפולי שלי, שהתחלתי לפני כמעט עשור ומאז המשפט הזה מלווה אותי ואני מחפשת מה יכול לעורר את האמון ולאן הולכת האמונה כשאני מתערערת ושוכחת את הדרך.

עם השנים התעצמה אצלי ההבנה שהדרך שלי נסללת כשיש לי מטרה ברורה חיובית, ספציפית, תחומה בזמן ובשליטתי. וזה בכלל לא משנה שתוך כדי תנועה אני מגלה עוד מטרות שאני רוצה להשיג או שהספציפיות קצת משתנה כי כשאני עוצרת להגדיר לעצמי מטרה אני חייבת למצוא גם את הסיבה שבגללה אני יוצאת לדרך מלכתחילה.


המטרה שעומדת לנגד עיניי היא לעזור לאנשים לבטא את עצמם, את קולם, את הייחודיות שלהם ואני עושה את זה כי אני רוצה להשפיע ובגלל שאני מאמינה שכשאנשים מבטאים את עצמם,

הם נזכרים בטוב שיש בהם והם משפיעים על העולם ואז אולי העולם הזה יהפוך לקצת יותר טוב.


הגדירו לעצמם את המטרה שלכם - קראו לזה ״מטרת לב״, לא חייב להיות יעד כמותי כך תרגישו שאתם צועדים במסלול שנכון לכם ותדעו אם סטיתם ממנו


Photo by: Suzanne D. Williams#תהליך היצירה


29 views0 comments

Comments


bottom of page