top of page
Search
  • Yael Shpringer

HSP אנשים רגישים מאוד

"אדם רגיש מאוד" או Highly Sensetive Person הנו מונח מתחום הפסיכולוגיה שטבעה איליין ארון בשנת 1996.

אדם רגיש מאוד, על פי ארון, הוא אדם בעל תכונה מולדת של רגישות גבוהה בעיבוד חושי (או רגישות מולדת כמו שקרל יונג טבע אותו במקור). לדברי ארון וחוקרים אחרים, אנשים רגישים מאוד, שמהווים כחמישית מהאוכלוסייה (מספר שווה של גברים ונשים), יכולים לעבד מידע חושי בצורה יותר עמוקה ויסודית, בשל הבדל ביולוגי במערכת העצבים שלהם. להיות HSP אינו הפרעה או תופעה, אלא מאפיין אישי.

אנשים רגישים ביותר נוטים לעבד מידע חושי בעומק יותר ולהיות מודעים יותר לפרטים קטנים בסביבתם. הם יכולים להיות יותר רגישים לרעשים חזקים, תאורה חזקה, ריחות חזקים ומרקמים גסים.

הם עשויים גם להגיב לרגשות ותחושות של אחרים ומפתחים פעמים רבות אמפטיה.

חלק מהמאפיינים המקובלים של HSP כוללים:

  1. תפיסה חושית מוגברת: נוטים להיות רגישים יותר למרחב - רעש, אור, טמפרטורה ומרקם.

  2. תגובה רגשית: נוטים לחוות רגשות בעוצמה גבוהה יותר ויכולים להיות מושפעים יותר מרגשות של אחרים.

  3. הצפה: עשויים להיות מוצפים כתוצאה מהמידע החושי או הריגשי במרחב החיצוני.

  4. צורך בבדידות ומנוחה: זקוקים לתקופות קבועות של שקט וזמן לבד כדי להטען ולעבד את החוויות שלהם.

  5. אמפתיה ואינטואיציה: בדרך כלל בעלי רמה גבוהה של אמפתיה ויכולת להבין את רגשותיהם וצרכיהם של אחרים בצורה אינטואיטיבית.

חשוב לציין כי להיות HSP אינו חולשה, אלא אופן ייחודי לעיבוד העולם. אנשים רגישים ביותר יכולים להביא מאפיינים מוערכים ליחסים, מקומות עבודה ורעיונות יצירתיים. אף על פי כן, הם עשויים להתמודד עם אתגרים כמו העומס החושי, קושי בהגדרת גבולות וסיכוי גבוה יותר לחוות מתח ודאגות במצבים מסוימים.


הסביבה בה גדלים ומתפתחים HSP משפיעה משמעותית על יכולות הויסות ורמות הסטרס והחרדה שיחוו בחייהם. מודעות לרגישות, חמלה עצמית ועוגנים לוויסות ורגיעה, יכולים לאפשר לאדם הרגיש מאוד להעצים את חוזקותיו ולהשפיע לטובה על העולם.


40 views0 comments

Comments


bottom of page